This project is read-only.
**MakePanoforGoogle**

MakePanoForGoogle.gif

This program converts a panorama created by Microsoft Research ICE, into a format compatible with the requirements of Google Views.

Additional data required by the Views, can be:
  • typed manually,
  • from dropped text file,
  • position data (GPS) may come from dropped other image.

Example

ICE produces a panorama file: P1300287_stitch. tiff (TIFF is the best format to convert)
From ICE you get Horizontal Span (HS) and Vertical Span (VS); they are on the bottom bar).

Create a data file p.txt.

D:Bytom, the market
GPS: 50.3470150880907, 18.9231799089759
Day: 2012-6-29
HS: 360.0
VS: 46.6

D - Description of the panorama
GPS - Geographical location
Day - Day taken (YYYY-M-D)

Drag the P1300287_stitch.tiff on the upper part of the MakePanoforGoogle and p.txt at the bottom.

Click on the panorama, on the North place to set Heading.
Click Do!
After a while you get a file of the photosphere (Bytom, the market) .jpg,

Load file to the Photos, then share it, go to the Views and Add.
After acceptance by the Google file will be attached to the map.

Sample:

Photosynth:
http://photosynth.net/view/79b7328b-b731-4ee7-b445-916a9bb5a8f7
Views:
https://www.google.com/maps/views/view/100210909908386678834/photo/CukC--f_n1MAAAQWmpM0YQ?gl=pl&pitch=90&fovy=75

Program konwertuje panoramę utworzoną przez Microsoft Research ICE, na format zgodny z wymaganiami Google Views.

Dodatkowe dane, wymagane przez Views, mogą być:
  • wpisane ręcznie,
  • pochodzić z upuszczonego pliku tekstowego,
  • dane o położeniu (GPS) mogą pochodzić z innego upuszczonego zdjęcia.

Przykład

ICE wytwarza plik panoramy: P1300287_stitch.tiff (TIFF to najlepszy format do konwersji)
Z ICE zapisujemy Horizontal Span i Vertical Span (są na dolnej belce) - to są właśnie parametry HS i VS.

Tworzymy plik informacyjny p.txt
D - opis panoramy
GPS - położenie geograficzne (liczby z kropkami)
Day - dzień wykonania zdjęcia (YYYY-M-D)
D:Bytom, rynek
GPS:50.3470150880907,18.9231799089759
Day:2012-6-29
HS: 360.0
VS:46.6


Przeciągamy P1300287_stitch.tiff na górną część MakePanoforGoogle, a p.txt na dolną.
Klikamy na panoramie, tam gdzie jest północ, by ustawić Heading.
Klikamy Do!
Po chwili otrzymujemy plik photosphere(Bytom,rynek).jpg

Plik ładujemy na Photos, udostępniamy (share), przechodzimy na Views i dodajemy.
Po akceptacji przez Google plik będzie dołączony do mapy.

Przykład:

Photosynth:
http://photosynth.net/view/79b7328b-b731-4ee7-b445-916a9bb5a8f7
Views:
https://www.google.com/maps/views/view/100210909908386678834/photo/CukC--f_n1MAAAQWmpM0YQ?gl=pl&pitch=90&fovy=75

Last edited Jun 2, 2014 at 7:33 PM by Miroslaw_Maczka, version 17