This project is read-only.
MakePanoForGoogleBig.gif

Requirements / Wymagania:
.Net 4.5 (this means: not for XP) / .Net 4.5 (czyli nie dla XP)
preferred 64bit OS (resizing of image can need plenty of memory) / preferowane 64 bitowe systemy (do zmiany wymiarów obrazu może być potrzebne mnóstwo pamięci)

Limit from Google / Ograniczenie Google

Max MegaPixels: Greatest quantity (millions) of pixels in image / największa ilość megapixeli w panoramie
Max FileSize MB: Maximal length of file in megabytes / maksymalna wielkość pliku panoramy, MB

0 - means: no limit / oznacza brak ograniczenia

Panorama orientation / Orientacja panoramy

Heading:
Place of the image facing north, click on image to set
Miejsce w panoramie skierowane na północ, kliknij na obrazie by ustawić

ICE

ice.gif

spans.gif

Horizontal Span + Vertical Span

Example of Configuration File / Przykładowy plik informacyjny

D:Bytom, rynek
GPS:50.3470150880907,18.9231799089759
Day:2012-6-29
HS: 360.0
VS:24.0

Meaning of field / Znaczenie

D: Description / Opis obrazu
GPS Geographical location /Położenie geograficzne, liczby w formacie amerykańskim, z kropką dziesiętną
Day: Day Taken / Dzień utworzenia obrazu
HS: Horizontal Span from ICE, must be 360.0 / Horizontal Span z ICE, Views wymagają by było 360.0
VS: Vertical Span from ICE / Vertical Span z ICE

Last edited Jun 2, 2014 at 6:27 PM by Miroslaw_Maczka, version 16